Lampropeltis webbi

Google afbeeldingen
Wetenschappelijke naam Lampropeltis webbi (BRYSON, DIXON & LAZCANO, 2005)
Nederlandse naam Webb’s Koningsslang; Sinaloan Mountain Koningsslang
Herkomst Het extreem ruige, dicht begroeide Barranca gebied aan beide zijden van de Sinaloa-Durango grens. Dit gebied is erg gevaarlijk door de uitgebreide handel in drugs die daar plaatsvindt en nodigt niet uit tot meer onderzoek naar het leefgebied van deze soort.
Biotoop Gemengd boreaal-tropisch bergachtig bosgebied. Waarschijnlijk ook nog andere gebieden, maar nog niet bekend (zie Herkomst)
Bijzonderheden Deze soort is pas recent (2005) beschreven.

Zie voor het originele artikel de link hieronder.


Bryson, R. W., Jr., J. R. Dixon, and D. Lazcano. 2005. New species of Lampropeltis (Serpentes: Colubridae) from the Sierra Madre Occidental, México. Journal of Herpetology 39(2):207–214. 


Er zijn van deze soort slechts enkele exemplaren bekend. Deze werden aangetroffen op (roadkill) of langs de Highway 40, aan beide zijden van de Sinaloa-Durango grens in de Sierra Madre Occidental.

Over de grootte valt weinig meer te zeggen dan dat de weinige  exemplaren die tot nu bekend zijn allemaal kleiner dan 70 cm zijn.

Gebaseerd op mtDNA gegevens is L. webbi verwant aan L. pyromelana en L. mexicana, maar wel met duidelijke verschillen.

Vooralsnog heeft deze soort het op een na (L. herrerae) kleinste verspreidingsgebied, al is de verwachting, wanneer er gedegen onderzoek naar gedaan (kan) worden, dat het leefgebied groter zal zijn dan nu bekend.

Er zijn geen terrarium gegevens bekend.

 

De hierboven geschreven informatie is grotendeels afkomstig van SierraHerps.com

 

Share