Lampropeltis mexicana

Google afbeeldingen
Wetenschappelijke naam Lampropeltis mexicana (GARMAN, 1884)
Nederlandse naam Mexicaanse Koningsslang; San Luis Potosi Koningsslang
Herkomst In de Sierra Madre Oriental, maar ook in allerlei hiervan gescheiden gebieden in San Luis Potos, Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, and Estado de México. Omdat er in de meeste van deze gebieden meerdere soorten voorkomen is hier nog het nodige onderzoek te doen om een beter inzicht te krijgen van het voorkomen van deze soort.
Biotoop Deze soort komt in een heleboel verschillende biotopen voor. Zo leven ze in de koelere, vochtige bossen tot een hoogte van ca. 2500 meter, maar ook in veel lager gelegen woestijngebied met of zonder struikgewas.

De slangen die leven in de hogere biotopen zijn tamelijk gebonden aan delen waar veel leisteen te vinden is. Hier houden ze zich schuil in rotsspleten en onder stenen waar ’s morgens zonlicht opvalt.

ca. 6 maanden oud

In de lager gelegen delen van het leefgebied zijn de dieren vooral bekend als roadkill (overreden dieren op wegen) waardoor het specifieke biotoop enigszins vaag is.

Bijzonderheden Deze prachtige soort kent tegenwoordig geen ondersoorten meer.

De ondersoort Lampropeltis m. thayeri is tegenwoordig een aparte soort (Lampropeltis leonis).

De ooit opgevoerde ondersoort Lampropeltis m. greeri is eveneens een aparte soort (Lampropeltis greeri).

Hierdoor heet Lampropeltis m. mexicana nu gewoon Lampropeltis mexicana.

ca. 6 maanden oud

Volwassen exemplaren hebben een totaallengte die tussen de 60 en 90 cm ligt. Echter bij de veldwaarnemingen aan een kleine groep slangen in één specifiek gebied lag de totaallengte vrijwel altijd tussen de 60 en 75 cm bij volwassen dieren.

Zoals gewoonlijk is de totaallengte van exemplaren die in terraria gehouden worden groter dan bij dieren in het wild. Slangen met een lengte rond één meter zijn geen uitzondering in gevangenschap.

In het wild is er geen grootte verschil gevonden tussen de beide geslachten, maar in gevangenschap zijn de grootste exemplaren vrijwel altijd mannen.
Bij de geboorte ligt de gemiddelde lengte tussen de 20 en 25 cm.

Voor het algemene uiterlijk van deze qua tekening tamelijk variabele soort verwijs ik naar de (klikbare) foto bovenaan deze pagina.

Bij deze soort zijn de kleuren van de mannen (zelfs al bij pasgeboren exemplaren) vaak helderder dan die van de vrouwelijke slangen. Of dit in elke locatie voorkomt is niet duidelijk.

Pasgeboren slangen zijn meestal wat saai gekleurd, maar ze worden in de loop van de eerste twee jaar van hun leven gaandeweg helderder van kleur. Dit verschijnsel is niet bekend van andere Mexicaanse soorten.

Er is nog niet zoveel bekend over de grootte van het verspreidingsgebied van deze soort. Hierdoor is het ook lastig om vast te kunnen stellen in hoeverre deze slangen bedreigd zijn in hun voortbestaan. In de laaglanddelen van het gebied is er in de afgelopen 100 jaar veel ontbost en in het gebied rond de stad San Luis Potosi is er weinig meer over van het oorspronkelijke landschap. In de hoger gelegen delen van het verspreidingsgebied lijkt de afbraak van het biotoop mee te vallen.

Share