Lampropeltis greeri

Google afbeeldingen
Wetenschappelijke naam Lampropeltis greeri (WEBB, 1961)
Nederlandse naam Durango Mountain koningsslang; Greer’s koningsslang
Biotoop  

Deze slangensoort komt voor op met eiken begroeide savannes en in gemengde bossen (eiken en naaldbomen). De aanwezigheid van dagelijks door de zon beschenen rotspartijen lijkt essentieel.

Ze worden o.a. aangetroffen in rotsspleten en onder stenen.

Normaal verbergen deze slangen zich overdag, maar soms zijn ze ook wel overdag actief. Een en ander zal te maken hebben met de hoogte van de temperatuur overdag.

De Durango Mountain koningsslang is slechts van enkele vindplaatsen bekend. Een groot deel van hun veronderstelde leefgebied is slecht toegankelijk en heeft nauwelijks te lijden gehad door menselijke invloed. Grazend vee, landbouw en houtkap vindt op de meeste bekende locaties plaats, maar doordat de slangen zich vnl. ophouden op de rotsformaties zijn er vrijwel geen verstoringen.

Om een indruk te krijgen van het leefgebied van deze soort, klik hier…

Herkomst Op de oostkant van de Sierra Madre Occidental in westelijk centraal Durango. Zuidwaarts in Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, and Nayarit boven de 2000 meter
Bijzonderheden Deze Mexicaanse soort werd beschreven door Webb in 1961.


Webb, R. G. 1961. A new kingsnake from Mexico, with remarks on the mexicana group of the genus Lampropeltis. Copeia 1961(3) 326–333.


Volwassen exemplaren blijven qua lengte gewoonlijk onder de 100 cm.

Mannen worden meestal iets langer dan vrouwen.

Zoals bij al de soorten van de Mexicaanse koningsslangen zijn er geen groei-gegevens uit het wild bekend.

Het lijkt er op dat de jongen van L. greeri in gevangenschap langzamer groeien dan de jongen van de andere soorten.

Deze soort is, bij een normale verzorging, in het 3e of 4e levensjaar geslachtsrijp.

Bij Rancho Santa Barbara zijn er plekken bekend waar de slangen gezamenlijk hun eieren leggen. Van deze locatie zijn de meeste exemplaren in gevangenschap afkomstig waardoor de genenpool tamelijk beperkt is.

Share