Lampropeltis elapsoides

Google afbeeldingen
Wetenschappelijke naam Lampropeltis elapsoides (HOLBROOK, 1838)
Nederlandse naam Scharlaken Koningsslang
Biotoop Vooral in gebieden binnen zijn verspreidingsgebied waar veel schuilgelegenheid is, met een voorkeur voor een gebied met water in de directe omgeving. Hieronder vallen naaldbos/eikenbos, prairies, landbouw- en stedelijke gebieden.
Herkomst Het zuidoosten van de USA: in Florida en van oostelijk Louisiana tot in zuidelijk New Jersey.
Bijzonderheden

Deze soort werd voorheen beschouwd als een ondersoort van Lampropeltis triangulum (L. t. elapsoides).

Pyron & Burbrink toonden in 2009 aan dat deze slangen een aparte soort waren.


Pyron, R.A.; Burbrink, F.T. (2009), “Neogene diversification and taxonomic stability in the snake tribe Lampropeltini Serpentes: Colubridae”, Molecular Phylogenetics and Evolution, 52 (2): 524-529.


Deze tengere slang, die gemiddeld tussen de 35 en 50 cm lang wordt (met een recordlengte van ca. 68 cm), is de kleinste Lampropeltis soort.

Maximale levensverwachting ligt meestal ergens tussen de 12 en 20 jaar (recordleeftijd is 22 jaar en 4 maanden).

Deze slangen bootsen met hun kleuren en tekening de Harlekijnkoraalslang (Micrurus fulvius fulvius) na.

Klik op de hierboven geplaatste foto om te zien hoe dat er uit ziet.

Na een winterrustperiode van enkele maanden vinden de paringen plaats van maart tot juni. Tussen mei en augustus worden de eieren gelegd (2 – 9) die na ca. 55-60 dagen uitkomen.

Bij de geboorte zijn deze slangetjes tussen de 8 en 18 cm lang.

De jongen hebben een wit-zwart-rood bandering. Bij volwassen dieren is de witte band gelig.

Deze nacht actieve bodem bewoner leidt een tamelijk verborgen bestaan. Overdag houden ze zich voornamelijk op onder (rottende) boomstronken en vooral onder het loszittende schors van in verval geraakte naaldbomen. Kunnen uitstekend klimmen. Ze worden zo nu en dan in de openheid gezien, vooral in de nachten na hevige regenbuien. Mensen die naar deze slangen zoeken en weten waar ze dat moeten doen vinden ze regelmatig.

De Scharlaken Koningsslang is een voedselspecialist die in het wild grotendeels leeft van hagedisjes, zoals jonge anolissen, maar, vooral de jonge slangen, hebben een voorkeur voor skinkjes.

Eet ook kleine slangetjes, amfibieën, regenwormen en knaagdiertjes.

In het terrarium worden vaak alleen levende hagedisjes geaccepteerd. Omschakelen naar baby-muisjes lukt soms wel door de muisjes een hagedissengeur toe te dienen. Ook worden soms wel regenwormen, amfibieën of visjes geaccepteerd.

Lampropeltis elapsoides, Francis Marion National Forest, South Carolina © Tom Sinclair

Wanneer je deze soort goed aan het eten kunt krijgen, dan doen ze het schijnbaar best goed in een terrarium met veel schuilmogelijkheden. Nadeel is dat ze zich zelden laten zien.

Deze wat nerveuze slangen houden niet van fel licht (dus beter geen warmtelamp gebruiken, maar eventueel een warmtekabel onder het terrarium) en bevinden zich vrijwel altijd in/onder een schuilplaats. Bij een dagtemperatuur van 24 tot 29 graden C. doen ze het ’t beste. In de nacht mag het een klein beetje koeler zijn.

Wordt zo nu en dan gekweekt in gevangenschap.

Share